De komende tijd worden de nieuwe leerdoelen digitale geletterdheid een verplicht onderdeel in het basis- en voortgezet onderwijs. Wat het curriculum betreft zal er dus een hoop veranderen de komende tijd.

Niet alleen zal digitale geletterdheid als vak apart worden aangeboden maar ook worden digitale vaardigheden geïntegreerd in andere leergebieden. Het verwerken van digitale leerdoelen in alle facetten van het onderwijs vraagt enorm veel van de onderwijsprofessional.

Bij ProgrammerenProberen is het onze missie om de docenten een steuntje in de rug te bieden in de digitaliseringsslag van het onderwijs. Het wiel uitvinden doe je namelijk liever niet alleen.

Programmeren Proberen

Docenten voorbereiden op de digitaliseringsslag van het onderwijs

Onderwijstechnologie overzichtelijk maken.
We kunnen het altijd proberen.

Blog op WordPress.com.